Nữ du khách bị giễu "làm màu" vì video khóc lóc lúc du hý Việt Nam