'Săn mây' trên đỉnh núi Bạch Mã - Thượng uyển trời Nam