Hà Nội – Ninh Bình – Pù Luông – Mai Châu 5 Ngày 4 Đêm

Liên hệ

NGÀY 01: SÀI GÒN – HÀ NỘI – NINH BÌNH – ĐẦM VÂN LONG – TUYỆT TÌNH CỐC – HANG MÚA (Ăn trưa, tối)
NGÀY 2: NINH BÌNH – HANG MÚA – TAM CỐC – NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM (Ăn sáng, trưa, tối)
NGÀY 3: NINH BÌNH – SUỐI CÁ THẦN CẨM THUỶ – PÙ LUÔNG (Ăn sáng, trưa, tối)
NGÀY 4: PÙ LUÔNG – THÁC HIÊU – MAI CHÂU (Ăn sáng, trưa)
NGÀY 5: MAI CHÂU – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH – HÀ NỘI – SÀI GÒN (Ăn sáng, trưa)