Hà Nội – Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc Suối Lê Nin – Pắc Bó 3 Ngày 2 Đêm

Liên hệ

NGÀY 1: HÀ NỘI – SÔNG NĂNG – HỒ BA BỂ ( Ăn trưa, tối)
NGÀY 2: BẮC KẠN – CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC ( ăn sáng, trưa, tối)
NGÀY 3: CAO BẰNG – SUỐI LÊ NIN – PẮC BÓ – HÀ NỘI ( ăn sáng, trưa)