Hà Nội – Hà Giang – Lũng Cú- Đèo Mã Phì Lèng – Sông Nho Quế 4 Ngày 3 Đêm

7,788,000

NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – QUẢN BẠ -YÊN MINH ( Ăn trưa, tối )
NGÀY 2: CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN – DỐC THẨM MÃ – PHÓ CÁO – LÀNG VĂN HÓA LŨNG CẨM – DINH THỰ VUA MÈO – CỘT CỜ LỦNG CÚ – PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN ( Ăn sáng – trưa )
NGÀY 3: ĐỒNG VĂN – ĐÈO MÃ PÌ LÈNG – SÔNG NHO QUẾ – TP HÀ GIANG ( Ăn sáng – trưa – tối )
NGÀY 4: HÀ GIANG – KM 0 HÀ GIANG – ĐỒI CHÈ MỸ LÂM – HÀ NỘI – THÀNH PHỐ HCM Ăn sáng, trưa)