Đội ngũ của chúng tôi

Mr Văn

Giám Đốc

Ms Mỹ Anh

Kinh doanh

Ms Oanh

Kinh doanh

Ms Hiền

Kinh doanh

Ms Ngân

Chuyên viên đồ họa

Ms Như

Kinh doanh

Mr Quấn

Kinh doanh

Ms Quyên

Kinh doanh

Mr Sơn

Kinh doanh

Mr Thành

Kinh doanh

Ms Quyên

Kinh doanh

Ms Thương

Kinh doanh

Ms Tiên

Kinh doanh

Mr Tính

Kinh doanh

Ms Trinh

Kinh doanh

Mr Tự

Kinh doanh

Mr Tùng

Kinh doanh

Ms Tuyền

Kinh doanh

Ms Vân

Kế toán

Ms Ánh

Kinh doanh

Ms Diễm

Kinh doanh

Ms Hoa

Kinh doanh